Görüntüleme Yöntemleri Herşeyi Yansıtır Mı?

Görüntüleme Yöntemleri Herşeyi Yansıtır Mı?

Görüntüleme Yöntemleri

Kas- iskelet sistemi rahatsızlıklarında manyetik rezonans görüntüleme (MRG), direk grafi (röntgen), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi (USG) vs klinik tanı koymaya yardımcı görüntüleme yöntemleri arasındadır. Ancak bu tetkik sonuçları her zaman için dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü her ne kadar yumuşak dokuların değerlendirilmesinde MRG ve USG,  kemik dokuların değerlendirilmesinde röntgen ve BT hassas tetkiklerse de bu tetkikler yüzde yüz duyarlı değildir. Ayrıca görüntüleme

Holistik Tıp ( Bütüncül Tıp ) – HOLISTIC MEDICINE

Holistik Tıp ( Bütüncül Tıp ) – HOLISTIC MEDICINE

bütüncül tıp

Holistik tıp bütüncül tıp adıyla da bilinir. Sağ­lık ve hastalığın psikolojik, ailesel, toplumsal, etik, ruhsal ve aynı zamanda biyolojik boyut­larıyla ilgilenir. Bireyi bedenen, zihnen, ruhen ve duygusal bakımdan bir bütün olarak ele alır. Binlerce yıllık geçmişe dayanan bir tıbbi felsefedir.

Newtoncu bilimsel paradigma doğa bilimle­ri ve pozitif bilimlerde ilerlemeye yol açarak modernitenin doğmasına katkıda bulunmuş­tur. Tıp alanında ise allopatik tıp