Görüntüleme Yöntemleri Herşeyi Yansıtır Mı?

Görüntüleme Yöntemleri Herşeyi Yansıtır Mı?

Görüntüleme Yöntemleri

Kas- iskelet sistemi rahatsızlıklarında manyetik rezonans görüntüleme (MRG), direk grafi (röntgen), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi (USG) vs klinik tanı koymaya yardımcı görüntüleme yöntemleri arasındadır. Ancak bu tetkik sonuçları her zaman için dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü her ne kadar yumuşak dokuların değerlendirilmesinde MRG ve USG,  kemik dokuların değerlendirilmesinde röntgen ve BT hassas tetkiklerse de bu tetkikler yüzde yüz duyarlı değildir. Ayrıca görüntüleme