Görüntüleme Yöntemleri Herşeyi Yansıtır Mı?

12 Haziran 2018
Görüntüleme Yöntemleri

Kas- iskelet sistemi rahatsızlıklarında manyetik rezonans görüntüleme (MRG), direk grafi (röntgen), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi (USG) vs klinik tanı koymaya yardımcı görüntüleme yöntemleri arasındadır. Ancak bu tetkik sonuçları her zaman için dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü her ne kadar yumuşak dokuların değerlendirilmesinde MRG ve USG,  kemik dokuların değerlendirilmesinde röntgen ve BT hassas tetkiklerse de bu tetkikler yüzde yüz duyarlı değildir. Ayrıca görüntüleme yöntemlerinde görüntü ilgili hekim tarafından yorumlanır ve bu da her zaman çok objektif olmayabilir. Farklı bir göz tarafından farklı yorumlanabilir.

Klinisyen gözüyle bakıldığında da tanı koymada görüntüleme yöntemlerine tek başına dayanılmamalıdır. Örneğin ağrılı hastada  ağrı şiddeti ile tetkiklerdeki bulgular paralel olmayabilir. Diz kireçlenmeli hastalarda yapılan çalışmalarda diz grafisindeki kötüleşme derecesinin ağrı şiddeti ile her zaman paralel olmadığı bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir. Son evrede olup ağrısı hafif olan hastalar olabildiği gibi erken evre diz kireçlenmesi olup şiddetli ağrısı olan hastalar da olabilir. Yine bel ağrısı olmayan kişilerde bel MRG tetkiki yapılırsa birçoğunda farklı şiddette bir veya daha fazla sayıda disk hernisi (fıtıklaşma) saptanabileceği gibi şiddetli bel ağrısı olanlarda bel MRG’si normal saptanabilir. Bel, bacak ağrısı olan hastanın bel MRG’sinde patolojik bulgular saptanabilir ancak bu durum şikayetin temelinde MRG bulgularının olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla MRG sonucuna dayanılarak ameliyat veya ameliyat dışı tedavi planlaması yapılmamalıdır. Tanı koymada hekim için hikaye ve fizik muayene her zaman için temeldir ve en değerlisidir. Bir fizik tedavi hekimi ve manuel terapi uzmanı olarak kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında bütüncül değerlendirme ve fonksiyonel muayenenin bana tanı koymada birçok görüntüleme yönteminin kattığından çok daha fazlasını kattığını söyleyebilirim.