Holistik Tıp ( Bütüncül Tıp ) – HOLISTIC MEDICINE

Holistik Tıp ( Bütüncül Tıp ) – HOLISTIC MEDICINE

bütüncül tıp

Holistik tıp bütüncül tıp adıyla da bilinir. Sağ­lık ve hastalığın psikolojik, ailesel, toplumsal, etik, ruhsal ve aynı zamanda biyolojik boyut­larıyla ilgilenir. Bireyi bedenen, zihnen, ruhen ve duygusal bakımdan bir bütün olarak ele alır. Binlerce yıllık geçmişe dayanan bir tıbbi felsefedir.

Newtoncu bilimsel paradigma doğa bilimle­ri ve pozitif bilimlerde ilerlemeye yol açarak modernitenin doğmasına katkıda bulunmuş­tur. Tıp alanında ise allopatik tıp